Inloggen Binck | SNS | Contact

Ondernemerschap en expertise staan centraal bij Helliot. Wij kijken allen terug op ruime ervaring op de beursvloer en in effectenhandel.

Wij vinden integriteit en een stapje extra doen heel normaal. Alles wat wij voor u doen, is helder en transparant.

PROFESSIONEEL

Helliot heeft bewust gekozen om geen eigen producten aan te houden en er bestaan geen eigendoms-relaties met banken of andere financiële instellingen.

Dit voorkomt belangenverstren-geling en zorgt ervoor dat uw belangen altijd voorop staan.

ONAFHANKELIJK

Helliot wordt bijgestaan door een Raad van Advies die instaat voor de hoogst haalbare kwaliteit. De leden zijn zelf ook specialisten en kennen het klappen van de zweep.

De Raad van Advies draagt bij aan het ijzersterke fundament van de onderneming.

ERVARING

Helliot wil graag weten wat haar cliënten vinden van de service en het beleggingsbeleid. Daarom houden wij jaarlijks een cliëntenonderzoek.

We laten cliënten aan het woord om te vertellen wat zij van Helliot vinden.

Lees verder >

CLIËNTEN

Peter Bekius
Peter Bekius
Raad van Advies

Peter is na zijn studie Algemene Econometrie aan de Erasmus Universiteit begonnen als buy-side analist bij een grote pensioenbelegger. Daarna heeft hij uitgebreide ervaring en expertise opgedaan op het gebied van vermogens- en fondsenbeheer en derivaten bij Generale Bank en later bij Kempen & Co.

Als zelfstandig ondernemer was hij betrokken bij de ontwikkeling van fiscaal aantrekkelijke producten, modelportefeuille’s en beleggingsresearch vanuit Cambridge. Sinds kort is hij directeur van een beleggingsfirma in Beijing.

Tijdens zijn carrière heeft Peter een aantal specialisatie-opleidingen gevolgd.
 • Roger Broekhuizen
  Roger Broekhuizen
 • Alain de Haas
  Alain de Haas
 • Jeffrey Li
  Jeffrey Li
 • Edgar Samuel
  Edgar Samuel
 • Peter Bekius
  Frank Oosthoek